Hòa mình giữa thiên nhiên ở Miyamae

Yokohama, Kawasaki 3giờ

Trên tuyến đường này, bạn có thể hòa mình cùng thiên nhiên Miyamaeku."

Thêm vào chuyến đi 8

Chia sẻ

Tonmori Yato

Khu vực này là địa điểm trước đây của đền Shohachiman và rừng Yasuragi no Mori. Có một con kênh (sông Tonmori) chảy từ ao Takizawa, và tại đó, bạn có thể nhìn thấy đom đóm.

Chi tiết

Tại sao không tự phát triển chuyến đi của bạn từ những địa điểm này? 

Điều chỉnh chuyến đi