• Trang chủ
  • Chuyến đi
  • Tour tham quan tìm hiểu về mục tiêu phát triển bền vững ở Tanzawa và Sagaminada
Giới thiệu

Tour tham quan tìm hiểu về mục tiêu phát triển bền vững ở Tanzawa và Sagaminada

Khu vực trung tâm 5giờ 1

Trong tour tham quan này, bạn sẽ tìm hiểu các cách để bảo vệ thiên nhiên ở Tanzawa và Kanazawa nhằm truyền lại cho thế hệ tương lai.

Khởi đầu

Thêm tất cả vào danh sách yêu thích

Tại sao không tự phát triển chuyến đi của bạn từ những địa điểm này?