S

Điểm bắt đầu

Công viên rừng Nanasawa

Iiyama Kannon

Onsen (Suối nước nóng) nhà trọ Motoyu ở Iiyama

Lễ hội Yumemi Ichi (Chợ nông sản của JA Atsugi)

F

Điểm kết thúc

Thêm vào