Bỏ qua đi vào nội dung chính
MICE Kinh doanh Lữ hành & Truyền thông
Ga Yokohama S

Điểm bắt đầu

Công viên rừng Nanasawa

Iiyama Kannon

Onsen (Suối nước nóng) nhà trọ Motoyu ở Iiyama

Lễ hội Yumemi Ichi (Chợ nông sản của JA Atsugi)

Sân bay Haneda F

Điểm kết thúc

Thêm vào