Bỏ qua đi vào nội dung chính
MICE Kinh doanh Lữ hành & Truyền thông
Ga Yokohama S

Điểm bắt đầu

Công viên hoa quả Chogo

Công viên hoa quả Chogo

Trung tâm văn hóa Shonandai (Hội trường dành cho trẻ em)

Trung tâm văn hóa Shonandai (Hội trường dành cho trẻ em)

Chợ bán buôn vùng Shonan-Fujisawa

Chợ bán buôn vùng Shonan-Fujisawa

Công viên Hikijigawa Shinsui

Công viên Hikijigawa Shinsui

Công viên Obajoshi

Công viên Obajoshi

Công viên Funajizo

Công viên Funajizo

Đền Kashiwayama-inari  / Đền Itsukushima

Đền Kashiwayama-inari / Đền Itsukushima

Công viên Iseyama

Công viên Iseyama

Sân bay Haneda F

Điểm kết thúc

Thêm vào