Xin hãy chú ý tới dịch virus Corona đang phát tán trên thế giới những ngày gần đây. Đọc thêm

Bỏ qua đi vào nội dung chính
MICE Kinh doanh Lữ hành & Truyền thông
Ga Yokohama S

Điểm bắt đầu

Viện Công nghệ Kanagawa, Bảo tàng Khoa học Trẻ em thành phố Atsugi

Nông trại Hattori

Hồ Sagami Pleasure Forest

Sân bay Haneda F

Điểm kết thúc

Thêm vào