Ga Yokohama S

Điểm bắt đầu

Chợ bán buôn hải sản Misaki thành phố Miura

Urari Marché - Chợ cá・Chợ rau củ

Đền Kainan

Chùa Honzui

Cửa hàng nhuộm Mitomi (Nhuộm cờ Tairyo-bata truyền thống)

Sân bay Haneda F

Điểm kết thúc

Thêm vào