S

Điểm bắt đầu

Lễ hội hoa anh đào tại Căn cứ đóng quân Zama của quân đội Hoa Kì

Đường Sakura, Tòa thị chính thành phố Sagamihara

Lễ hội hoa anh đào cư dân Sagamihara

F

Điểm kết thúc

Thêm vào