Bỏ qua đi vào nội dung chính
MICE Kinh doanh Lữ hành & Truyền thông
Ga Yokohama S

Điểm bắt đầu

Vườn Sankeien

Vườn Sankeien

Công viên tự nhiên Kanazawa

Công viên tự nhiên Kanazawa

Chùa Jōmyō

Chùa Jōmyō

Đền Egara Tenjin

Đền Egara Tenjin

Đền Tsurugaoka Hachimangu

Đền Tsurugaoka Hachimangu

Phố Komachi

Phố Komachi

Sân bay Haneda F

Điểm kết thúc

Thêm vào