Bỏ qua đi vào nội dung chính
Kinh doanh Lữ hành & Truyền thông
Ga Yokohama S

Điểm bắt đầu

Bảo tàng Khoa học thành phố Kawasaki (Cung thiên văn)

Bảo tàng Khoa học thành phố Kawasaki (Cung thiên văn)

Kawasaki Eco Gurashi Mirai-kan

Kawasaki Eco Gurashi Mirai-kan

Bảo tàng Khoa học Toshiba

Bảo tàng Khoa học Toshiba

Sân bay Haneda F

Điểm kết thúc

Thêm vào