S

Điểm bắt đầu

Đặc sản Oyama: đậu phụ / lẩu shishi-nabe

Địa điểm quyền năng (Bảy kì quan của Onnazaka)

Meoto-sugi (cây tuyết tùng đôi)

Thác Niju

Đền Ooyama Afuri

F

Điểm kết thúc

Thêm vào