S

Điểm bắt đầu

Hái quýt ở thành phố Isehara

Mua sắm tại Afurina Isehara

Chùa Toshoin (Chùa Phật giáo)

F

Điểm kết thúc

Thêm vào