S

Điểm bắt đầu

Maguro Shokudou Shichibeimaru - Bát cơm sườn cá ngừ (hình dạng 'núi Phú Sĩ')

Bảo tàng Nghệ thuật Yokosuka

Công viên Kannonzaki

F

Điểm kết thúc

Thêm vào