Bỏ qua đi vào nội dung chính
Opens in a new window Opens in a new window Opens in a new window Opens in a new window
Kinh doanh Lữ hành & Truyền thông
Ga Yokohama S

Điểm bắt đầu

Khu đồ nướng trường đua Kawasaki

Khu đồ nướng trường đua Kawasaki

LA CITTADELLA

LA CITTADELLA

Chùa Kawasaki Daishi Heiken

Chùa Kawasaki Daishi Heiken

Công viên Taishi

Công viên Taishi

Lazona Kawasaki Plaza

Lazona Kawasaki Plaza

Sân bay Haneda F

Điểm kết thúc

Thêm vào