S

Điểm bắt đầu

Công viên Văn hóa Dân gian Nhật Bản

Bảo tàng Nghệ thuật Taro Okamoto

Cafeteria TARO

Khám phá Kogane-cho

Bảo tàng Nghệ thuật Yokohama

Bashamichi

Yuraku-yoh

Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại, Hayama

Nhà hàng Orange Bleue (bên trong Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại Kamakura & Hayama)

Bảo tàng Nghệ thuật Yokosuka

Bảo tàng Thủy tinh Venice, Hakone

Cafe & nhà hàng (bên trong Bảo tàng Thủy tinh Venice Hakone)

Bảo tàng nghệ thuật Pola

Bảo tàng ngoài trời Hakone

F

Điểm kết thúc

Thêm vào