Bỏ qua đi vào nội dung chính
Kinh doanh Lữ hành & Truyền thông
Ga Yokohama S

Điểm bắt đầu

Wagashi Miyoshino - Trải nghiệm làm wagashi (bánh ngọt Nhật Bản)

Wagashi Miyoshino - Trải nghiệm làm wagashi (bánh ngọt Nhật Bản)

Rừng Metasequoia

Rừng Metasequoia

Công viên Văn hóa Dân gian Nhật Bản

Công viên Văn hóa Dân gian Nhật Bản

Bảo tàng nghệ thuật Taro Okamoto thành phố Kawasaki

Bảo tàng nghệ thuật Taro Okamoto thành phố Kawasaki

Sân bay Haneda F

Điểm kết thúc

Thêm vào