Bỏ qua đi vào nội dung chính
Opens in a new window Opens in a new window Opens in a new window Opens in a new window
Kinh doanh Lữ hành & Truyền thông
Ga Yokohama S

Điểm bắt đầu

Phố Kawasaki Daishi

Đường Omote-Sando

Phố Kawasaki Daishi Đường Omote-Sando

Phố Kawasaki Daishi Omote-sando

Phố Kawasaki Daishi Omote-sando

Chùa Kawasaki Daishi Heiken

Chùa Kawasaki Daishi Heiken

Công viên Taishi

Công viên Taishi

Không gian xanh trên sông Tama

Không gian xanh trên sông Tama

Cửa van Kakou, Kawasaki

Cửa van Kakou, Kawasaki

Đền Inage

Đền Inage

Sân bay Haneda F

Điểm kết thúc

Thêm vào