Bỏ qua đi vào nội dung chính
MICE Kinh doanh Lữ hành & Truyền thông
Ga Yokohama S

Điểm bắt đầu

Daishi Omotesando

Daishi Omotesando

Khu phố Nakamise - chùa Kawasakidaishi

Khu phố Nakamise - chùa Kawasakidaishi

Chùa Kawasaki Daishi Heiken

Chùa Kawasaki Daishi Heiken

Công viên Taishi

Công viên Taishi

Không gian xanh trên sông Tama

Không gian xanh trên sông Tama

Cửa van Kakou, Kawasaki

Cửa van Kakou, Kawasaki

Đền Inage

Đền Inage

Sân bay Haneda F

Điểm kết thúc

Thêm vào