S

Điểm bắt đầu

Daishi Omotesando

Khu phố Nakamise - chùa Kawasakidaishi

Chùa Kawasaki Daishi Heiken

Công viên Taishi

Không gian xanh trên sông Tama

Cửa van Kakou, Kawasaki

Đền Inage

F

Điểm kết thúc

Thêm vào