Xin hãy chú ý tới dịch virus Corona đang phát tán trên thế giới những ngày gần đây. Đọc thêm

Bỏ qua đi vào nội dung chính
MICE Kinh doanh Lữ hành & Truyền thông
Ga Yokohama S

Điểm bắt đầu

Chùa Kozen (Trải nghiệm tọa thiền)

Đền Samukawa

Nhà máy Shonan làng Kirin (Chuyến tham quan trà chiều Kirin )

Sân bay Haneda F

Điểm kết thúc

Thêm vào