Bỏ qua đi vào nội dung chính
Opens in a new window Opens in a new window Opens in a new window Opens in a new window
Kinh doanh Lữ hành & Truyền thông
Ga Yokohama S

Điểm bắt đầu

Hoa bỉ ngạn đỏ ở Hinata

Hoa bỉ ngạn đỏ ở Hinata

Tuyến đường đi bộ leo núi Kujyukukyoku (99 khúc cua)

Tuyến đường đi bộ leo núi Kujyukukyoku (99 khúc cua)

Chùa Johotsugan

Chùa Johotsugan

Cáp treo Ooyama

Cáp treo Ooyama

Đền Ooyama Afuri

Đền Ooyama Afuri

Đặc sản Oyama: đậu phụ / lẩu shishi-nabe

Đặc sản Oyama: đậu phụ / lẩu shishi-nabe

Sân bay Haneda F

Điểm kết thúc

Thêm vào