Ga Yokohama S

Điểm bắt đầu

Hoa bỉ ngạn đỏ ở Hinata (các sự kiện ở Oyama)

Tuyến đường đi bộ leo núi Kujyukukyoku (99 khúc cua)

Chùa Johotsugan

Cáp treo Ooyama

Đền Ooyama Afuri

Đặc sản Oyama: đậu phụ / lẩu shishi-nabe

Sân bay Haneda F

Điểm kết thúc

Thêm vào