Bỏ qua đi vào nội dung chính
Kinh doanh Lữ hành & Truyền thông
Ga Yokohama S

Điểm bắt đầu

Shonan Hiratsuka Shichifukujin Meguri

Shonan Hiratsuka Shichifukujin Meguri

Đền Hiratsuka Hachimangu

Đền Hiratsuka Hachimangu

Đồ trang trí Tanabata ở ga Hiratsuka

Đồ trang trí Tanabata ở ga Hiratsuka

Sân bay Haneda F

Điểm kết thúc

Thêm vào