Bỏ qua đi vào nội dung chính
MICE Kinh doanh Lữ hành & Truyền thông
Ga Yokohama S

Điểm bắt đầu

Hồ Miyagase (Xuống dốc, du thuyền, tản bộ)

Cây thông Giáng sinh Miyagase

Otsuribashi (Cầu treo lớn) trên hồ Miyagase

Sân bay Haneda F

Điểm kết thúc

Thêm vào