S

Điểm bắt đầu

Hồ Miyagase (Xuống dốc, du thuyền, tản bộ)

Cây thông Giáng sinh Miyagase

Otsuribashi (Cầu treo lớn) trên hồ Miyagase

F

Điểm kết thúc

Thêm vào