Bỏ qua đi vào nội dung chính
Kinh doanh Lữ hành & Truyền thông
Ga Yokohama S

Điểm bắt đầu

Chuyến tham quan Kamakura Mononofu

Chuyến tham quan Kamakura Mononofu

Bảo tàng Nghệ thuật Tưởng niệm Kaburaki Kiyokata thành phố Kamakura

Bảo tàng Nghệ thuật Tưởng niệm Kaburaki Kiyokata thành phố Kamakura

Đền Tsurugaoka Hachimangu

Đền Tsurugaoka Hachimangu

Sân bay Haneda F

Điểm kết thúc

Thêm vào