Bỏ qua đi vào nội dung chính
Opens in a new window Opens in a new window Opens in a new window Opens in a new window
Kinh doanh Lữ hành & Truyền thông
Ga Yokohama S

Điểm bắt đầu

Bảo tàng ngoài trời Hakone

Bảo tàng ngoài trời Hakone

Bảo tàng nghệ thuật Okada

Bảo tàng nghệ thuật Okada

Thung lũng Ōwakudani

Thung lũng Ōwakudani

Thuyền cướp biển Hakone (Thuyền ngắm cảnh Hakone)

Thuyền cướp biển Hakone (Thuyền ngắm cảnh Hakone)

Đền Hakone

Đền Hakone

Sân bay Haneda F

Điểm kết thúc

Thêm vào