Xin hãy chú ý tới dịch virus Corona đang phát tán trên thế giới những ngày gần đây. Đọc thêm

Bỏ qua đi vào nội dung chính
MICE Kinh doanh Lữ hành & Truyền thông
Ga Yokohama S

Điểm bắt đầu

Đài quan sát công viên Tanzawako Chiyosawa

Bảo tàng tưởng niệm hồ Tanzawa, Miho No Le

Suối nước nóng Nakagawa

Coông viên lịch sử thành Kawamura

Sân bay Haneda F

Điểm kết thúc

Thêm vào