S

Điểm bắt đầu

Ohyama Meguri

Lăng mộ chôn cất đầu của Minamoto no Sanetomo

Tuyến đường trên núi Iyori

Hudomyoudo

Mizunomijizoso

Bia tưởng niệm bằng đá của cây cầu

Đường Koma Sando

Đặc sản Oyama: đậu phụ / lẩu shishi-nabe

Cáp treo Ooyama

Chigiri no rokutaki (những thác nước của lời hứa)

Đền Ooyama Afuri

Chùa Oyama

F

Điểm kết thúc

Thêm vào