Bỏ qua đi vào nội dung chính
Opens in a new window Opens in a new window Opens in a new window Opens in a new window
Kinh doanh Lữ hành & Truyền thông
Ga Yokohama S

Điểm bắt đầu

Oyama Kodo ( đường Sakamoto)

Oyama Kodo ( đường Sakamoto)

Lăng mộ chôn cất đầu của Minamoto no Sanetomo

Lăng mộ chôn cất đầu của Minamoto no Sanetomo

Tuyến đường trên núi Iyori

Tuyến đường trên núi Iyori

Hudomyoudo

Hudomyoudo

Mizunomijizoso

Mizunomijizoso

Bia tưởng niệm bằng đá của cây cầu

Bia tưởng niệm bằng đá của cây cầu

Đường Koma Sando

Đường Koma Sando

Đặc sản Oyama: đậu phụ / lẩu shishi-nabe

Đặc sản Oyama: đậu phụ / lẩu shishi-nabe

Cáp treo Ooyama

Cáp treo Ooyama

Chigiri no rokutaki (những thác nước của lời hứa)

Chigiri no rokutaki (những thác nước của lời hứa)

Đền Ooyama Afuri

Đền Ooyama Afuri

Chùa Oyama

Chùa Oyama

Sân bay Haneda F

Điểm kết thúc

Thêm vào