S

Điểm bắt đầu

Bãi đỗ xe Seisho

Cầu Odawara Blueway

Đường cao tốc thu phí Hakone

Núi Taikanzan

Suimon (Cửa van) Kojiri

Đài quan sát Sounzan

Du thuyền ngắm cảnh Hakone

Hakone Kowaki-en Yunessun

Ebina S.A.

F

Điểm kết thúc

Thêm vào