Bỏ qua đi vào nội dung chính
Kinh doanh Lữ hành & Truyền thông
Ga Yokohama S

Điểm bắt đầu

Hồ Tsukui, công viên Shiroyama

Hồ Tsukui, công viên Shiroyama

Di tích thành cổ Tsukui

Di tích thành cổ Tsukui

Nhà máy sake Kubota

Nhà máy sake Kubota

Cầu Ogura và ngắm nhìn dòng chảy của sông Sagami

Cầu Ogura và ngắm nhìn dòng chảy của sông Sagami

Món ăn từ cá hương (Cửa hàng Katsuragawa-tei ở cầu Ogura)

Món ăn từ cá hương (Cửa hàng Katsuragawa-tei ở cầu Ogura)

Sân bay Haneda F

Điểm kết thúc

Thêm vào