Bỏ qua đi vào nội dung chính
Opens in a new window Opens in a new window Opens in a new window Opens in a new window
Kinh doanh Lữ hành & Truyền thông
Ga Yokohama S

Điểm bắt đầu

Bảo tàng đồ đá cũ Tanamukaihara (Tòa nhà Hatena)

Bảo tàng đồ đá cũ Tanamukaihara (Tòa nhà Hatena)

Đài quan sát thác nước Sandan-taki

Đài quan sát thác nước Sandan-taki

Khu di tích Katsusaka

Khu di tích Katsusaka

Sân bay Haneda F

Điểm kết thúc

Thêm vào