Ga Yokohama S

Điểm bắt đầu

Thung lũng Ōwakudani

Đỉnh núi Kanmurigadake

Đỉnh núi Kamiyama

Đỉnh núi Mount Komagatake

Cáp treo Komagatake

Hakone-en

Sân bay Haneda F

Điểm kết thúc

Thêm vào