Bỏ qua đi vào nội dung chính
Opens in a new window Opens in a new window Opens in a new window Opens in a new window
Kinh doanh Lữ hành & Truyền thông
Ga Yokohama S

Điểm bắt đầu

Thung lũng Ōwakudani

Thung lũng Ōwakudani

Đỉnh núi Kanmurigadake

Đỉnh núi Kanmurigadake

Kamiyama

Kamiyama

Komagatake

Komagatake

Cáp treo Hakone Komagatake

Cáp treo Hakone Komagatake

Hakone-en

Hakone-en

Sân bay Haneda F

Điểm kết thúc

Thêm vào