Skip to main content
MICE Kinh doanh Lữ hành & Truyền thông
Ga Yokohama S

Điểm bắt đầu

Đền Enoshima

Café Oyako Joy (Cửa hàng café trong căn nhà Nhật Bản cổ)

Vườn cây ăn quả Suzukien (Hái quả)

Sân bay Haneda F

Điểm kết thúc

Thêm vào