Bỏ qua đi vào nội dung chính
Opens in a new window Opens in a new window Opens in a new window Opens in a new window
Kinh doanh Lữ hành & Truyền thông
Ga Yokohama S

Điểm bắt đầu

Cầu Shonan-ginga (Cảnh núi Phú Sĩ)

Cầu Shonan-ginga (Cảnh núi Phú Sĩ)

Ngân hàng ABEMA Shonan (Trường đua ngựa Hiratsuka)

Ngân hàng ABEMA Shonan (Trường đua ngựa Hiratsuka)

Đồi Shonan Daira (Công viên Komayama)

Đồi Shonan Daira (Công viên Komayama)

Hakone Kowaki-en Yunessun

Hakone Kowaki-en Yunessun

Sân bay Haneda F

Điểm kết thúc

Thêm vào