Ga Yokohama S

Điểm bắt đầu

Đồi Shonan Daira (Công viên Komayama)

Nhà nghỉ Shonandaira

Đồ trang trí Tanabata ở ga Hiratsuka

Sân bay Haneda F

Điểm kết thúc

Thêm vào