Bỏ qua đi vào nội dung chính
MICE Kinh doanh Lữ hành & Truyền thông
Ga Yokohama S

Điểm bắt đầu

Đất làm vườn Fujino

Swan-maru, thuyền thiên nga đầu tiên ở Nhật Bản

Tản bộ ven hồ Sagami (Giải trí thời Chiêu Hòa, trò chơi retro shooting và smart ball)

Pleasure Forest hồ Sagami

Suối nước nóng Ururi hồ Sagami

Sân bay Haneda F

Điểm kết thúc

Thêm vào