Ga Yokohama S

Điểm bắt đầu

Lối đi bộ lát ván gỗ Kannonzaki

Bảo tàng Nghệ thuật Yokosuka

Nhà hàng Acquamare

Đài quan sát ở công viên Kannonzaki

Công viên Bãi biển (Beach Park)

Ngọn hải đăng Kannonzaki

Sân bay Haneda F

Điểm kết thúc

Thêm vào