Bỏ qua đi vào nội dung chính
Opens in a new window Opens in a new window Opens in a new window Opens in a new window
Kinh doanh Lữ hành & Truyền thông
Ga Yokohama S

Điểm bắt đầu

Đền Futako

Đền Futako

Niềm tự hào về Tượng đài Văn học Kanoko Okamoto

Niềm tự hào về Tượng đài Văn học Kanoko Okamoto

Bia tưởng niệm Kunikida Doppo

Bia tưởng niệm Kunikida Doppo

Cầu Oishi

Cầu Oishi

Đền Mizonokuchi

Đền Mizonokuchi

Sân bay Haneda F

Điểm kết thúc

Thêm vào