Bỏ qua đi vào nội dung chính
Opens in a new window Opens in a new window Opens in a new window Opens in a new window
Kinh doanh Lữ hành & Truyền thông
Ga Yokohama S

Điểm bắt đầu

Công viên Hashirimizusuigenchi

Công viên Hashirimizusuigenchi

Đền Hashirimizu

Đền Hashirimizu

Mũi đất Kannonzaki

Mũi đất Kannonzaki

Đền Higashikanō

Đền Higashikanō

Phà Watashi-bune trên cảng Uraga

Phà Watashi-bune trên cảng Uraga

Sân bay Haneda F

Điểm kết thúc

Thêm vào