S

Điểm bắt đầu

SKY DUCK Yokohama (Xe buýt lưỡng cư)

Công viên tưởng niệm Nippon Maru (Bảo tàng cảng Yokohama Nippon-Maru )

Vườn bách thú Nogeyama

Khu vực Noge

F

Điểm kết thúc

Thêm vào