Bỏ qua đi vào nội dung chính
Opens in a new window Opens in a new window Opens in a new window Opens in a new window
Kinh doanh Lữ hành & Truyền thông
Ga Yokohama S

Điểm bắt đầu

Công viên Nagai Uminote đồi Soleil

Công viên Nagai Uminote đồi Soleil

Hái dâu ở đồn điền Kayama

Hái dâu ở đồn điền Kayama

Nhà hàng Dobuita-shokudo Perry

Nhà hàng Dobuita-shokudo Perry

Tàu du lịch tham quan cảng hải quân Yokosuka

Tàu du lịch tham quan cảng hải quân Yokosuka

Sân bay Haneda F

Điểm kết thúc

Thêm vào