Bỏ qua đi vào nội dung chính
MICE Kinh doanh Lữ hành & Truyền thông
Ga Yokohama S

Điểm bắt đầu

Công viên bờ biển Nagai - Ngọn đồi Soleil

Công viên bờ biển Nagai - Ngọn đồi Soleil

Sarushima

Sarushima

Tàu chiến tưởng niệm lịch sử Mikasa

Tàu chiến tưởng niệm lịch sử Mikasa

Sân bay Haneda F

Điểm kết thúc

Thêm vào