Ga Yokohama S

Điểm bắt đầu

Cây thông khổng lồ ở Công viên Thành cổ Odawara

Rừng mơ Soga

Lễ hội hoa mơ Odawara và cưỡi ngựa bắn cung

Sân bay Haneda F

Điểm kết thúc

Thêm vào