S

Điểm bắt đầu

Công viên Kinugasayama

Bến du thuyền Aburatsubo Keikyu

Hải đăng Jogashima

F

Điểm kết thúc

Thêm vào