Bỏ qua đi vào nội dung chính
MICE Kinh doanh Lữ hành & Truyền thông
Ga Yokohama S

Điểm bắt đầu

Vườn bách thú Kanazawa

Vườn bách thú Kanazawa

Đền Tsurugaoka Hachimangu

Đền Tsurugaoka Hachimangu

Phố mua sắm Kamakura Komachi (bánh Hato Saburē)

Phố mua sắm Kamakura Komachi (bánh Hato Saburē)

Sân bay Haneda F

Điểm kết thúc

Thêm vào