Ga Yokohama S

Điểm bắt đầu

House of Flavours

Tham quan Nhà máy mỹ phẩm Yakult Honsha Shonan

Trà Royal Blue Tea ở cửa hàng Chigasaki

Sân bay Haneda F

Điểm kết thúc

Thêm vào