Bỏ qua đi vào nội dung chính
Kinh doanh Lữ hành & Truyền thông
Ga Yokohama S

Điểm bắt đầu

Ngôi nhà hương vị

Ngôi nhà hương vị

Tham quan Nhà máy mỹ phẩm Yakult Honsha Shonan

Tham quan Nhà máy mỹ phẩm Yakult Honsha Shonan

Trà Royal Blue Tea ở cửa hàng Chigasaki

Trà Royal Blue Tea ở cửa hàng Chigasaki

Sân bay Haneda F

Điểm kết thúc

Thêm vào