Bỏ qua đi vào nội dung chính
Kinh doanh Lữ hành & Truyền thông
Ga Yokohama S

Điểm bắt đầu

Đài tưởng niệm nguồn gốc của kem

Đài tưởng niệm nguồn gốc của kem

Đài tưởng niệm Đèn khí

Đài tưởng niệm Đèn khí

Cửa hàng kem YOKOHAMA BASHAMICHI ICE

Cửa hàng kem YOKOHAMA BASHAMICHI ICE

Hội trường Kỷ niệm mở Cảng Yokohama (Jack)

Hội trường Kỷ niệm mở Cảng Yokohama (Jack)

Đài tưởng niệm nguồn gốc của việc trao đổi qua điện thoại

Đài tưởng niệm nguồn gốc của việc trao đổi qua điện thoại

Công viên Yokohama

Công viên Yokohama

Sân bay Haneda F

Điểm kết thúc

Thêm vào