Bỏ qua đi vào nội dung chính
Opens in a new window Opens in a new window Opens in a new window Opens in a new window
Kinh doanh Lữ hành & Truyền thông
Ga Yokohama S

Điểm bắt đầu

BẢO TÀNG KAMAKURABORI

BẢO TÀNG KAMAKURABORI

Kamakura Kimono Komachi

Kamakura Kimono Komachi

Xe kéo Ebisuya (chi nhánh Kamakura)

Xe kéo Ebisuya (chi nhánh Kamakura)

Đền Tsurugaoka Hachimangu

Đền Tsurugaoka Hachimangu

Sân bay Haneda F

Điểm kết thúc

Thêm vào