S

Điểm bắt đầu

Phố Dobuita, Yokosuka

Chuyến đi trên biển tại cảng hải quân Yokosuka

Lễ hội cà ri Yokosuka

F

Điểm kết thúc

Thêm vào