S

Điểm bắt đầu

Phố chợ cá Namamugi

Hiện trường vụ việc Namamugi và Đài tưởng niệm

Làng bia Kirin Yokohama

Esplan Coffee Anpan

Đền Tsurumi

Di tích lịch sử trạm kiểm soát Tsurumibashi

F

Điểm kết thúc

Thêm vào