S

Điểm bắt đầu

Công viên Azumayama

Nơi cư trú trước đây của Yoshida Shigeru

Du thuyền ngắm cảnh Oiso Sagicho

F

Điểm kết thúc

Thêm vào