Bỏ qua đi vào nội dung chính
Opens in a new window Opens in a new window Opens in a new window Opens in a new window
Kinh doanh Lữ hành & Truyền thông
Ga Yokohama S

Điểm bắt đầu

Công viên Taishi

Công viên Taishi

Bảo tàng Khoa học Toshiba

Bảo tàng Khoa học Toshiba

Chuyến đi trên thuyền ngắm nhà máy Kawasaki về đêm

Chuyến đi trên thuyền ngắm nhà máy Kawasaki về đêm

Sân bay Haneda F

Điểm kết thúc

Thêm vào