S

Điểm bắt đầu

Vườn bách thú Yokohama Zoorasia

Khu mua sắm outlet Mitsui

Thiên đường biển Yokohama Hakkeijima

F

Điểm kết thúc

Thêm vào