Bỏ qua đi vào nội dung chính
MICE Kinh doanh Lữ hành & Truyền thông
Ga Yokohama S

Điểm bắt đầu

Vườn bách thú Yokohama Zoorasia

Nhà hàng nướng Aussie Hill

Trung tâm trao đổi Niiharusatoyama

Yokohama Minatomirai Manyo Club

Sân bay Haneda F

Điểm kết thúc

Thêm vào